Welcome quote

Welcome!

"These hymns have brought cheer in the day of trial; comfort in the time of bereavement; encouragement to live a life of greater devotion to Christ; rebuke to our coldness and oft backslidings; stimulus to enter and continue in sacrificial service for our blessed Lord and Master; and inspiration and guidance in our adoring worship and praise to the Father, through the Son, and in the power of the Holy Spirit!"
- Alfred Gibbs (from 'Hymns: Their Use and Abuse')

Note: The names for tunes indicated are not their formal designations.

Thursday, April 21, 2016

Teach me Thy way, O Lord

(first line: "Teach me Thy way, O Lord")

Tune link: "Teach me Thy way" or "Nearer my God to Thee"


Ajar ku jalan Mu, 
Lord, ajar ku;
Kurnia Mu bantu ku,
Ajarlah ku:
Agar ku dibimbing,
Hidup dengan iman;
Terang Mu memimpin,
Ajarlah ku.

Bila ragu timbul,
Ajar ku, Lord;
Bila ribut landa,
Ajarlah ku:
Sinarlah terang Mu,
Dalam duka, pahit;
Laluan ku jelas,
Ajarlah ku.

S’panjang hayat aku,
Ajar ku, Lord;
Mana jua aku,
Ajarlah ku:
Hingga akhir lumba,
Hingga jalan tamat,
Hinggalah mahkota,
Ajarlah ku. 

Wednesday, April 20, 2016

O What a Saviour that He died for me! (Verily, I say unto you)

(first line: O What a Saviour that He died for me!)

Tune link: "O What a Saviour that He died for me"

O Jurus’lamat yang mati ‘tuk ku!
Dari kutukan Dia bebaskan ku;
O "Dia yang percaya pada Anak,” 
“Ada hidup kekal."

Sungguhnya, sungguhnya, ku b’ritahu mu;
Sungguhnya, sungguhnya, b’rita yang segar;
O “Dia yang percaya pada Anak,"
“Ada hidup kekal."

Semua dosa ku timpa pada Nya,
Semua hutang ku bayar oleh Nya;
Semua yang percaya pada Dia,
“Ada hidup kekal."

Walau miskin ku boleh harap Nya,
Walau lemah ku harap Firman Nya;
B’rita bai’k! ‘Tiap orang percaya,
“Ada hidup kekal."

Walau tak layak, ku tak ‘kan sangsi,
K’rana yang datang tak ‘kan diusir;
B’rita indah! “Di-a yang percaya,"
“Ada hidup kekal."