Welcome quote

Welcome!

"These hymns have brought cheer in the day of trial; comfort in the time of bereavement; encouragement to live a life of greater devotion to Christ; rebuke to our coldness and oft backslidings; stimulus to enter and continue in sacrificial service for our blessed Lord and Master; and inspiration and guidance in our adoring worship and praise to the Father, through the Son, and in the power of the Holy Spirit!"
- Alfred Gibbs (from 'Hymns: Their Use and Abuse')

Note: The names for tunes indicated are not their formal designations.

Tuesday, April 30, 2013

All Power is given unto Me - Go ye into all the world


(First line: Far, far away in heathen darkness dwelling)


Ja-uh, ja-uh, kegelapan selubung,
Berjuta nyawa hilang s’lamanya,
Siapa, siapa? Yang akan menginjili,
Lihat pada Jesus, tak berkira.

“S’mua kuasa diberi Aku;
S’mua kuasa diberi Aku;
Pergilah s’luruh dunia b’ritakan injil,
Aku bersama mu s’lalu.”

Lihat dunia, pintu terbuka luas:
Prajurit Christ, bangkit dan masuklah;
Christian, bangun! 
Gabungkan ku-asamu,
Hantar Injil, putus rantai dosa.

M’ngapa mati? 
Suara Tuhan memanggil,
M’ngapa mati? ulang s’kali lagi;
Jesus mati, s’lamatkan dari maut;
Hidup dan kes’lamatan - isytihar!

Tuhan cepatkan hari semua bangsa,
‘Mulia Tuhan’ akan dinyanyikan;
Yang ditebus, girang dalam selamat,
Jerit Hallelujah, Lord lah Tuhan!

Monday, April 29, 2013

I'm but a stranger here - Heaven is my home


(First line: I’m but a stranger here)


Aku orang asing;
Syurga rumah ku!
Dunia padang gurun;
Syurga rumah ku!
Bahaya, sengsara
Mengelilingi ku;
Syurga tanahair,
Syurga rumah ku.

Walau ribut kencang?
Syurga rumah ku!
Singkat perjalanan;
Syurga rumah ku!
Musim salji dahsyat;
Pastikan berlalu;
Ku kan sampai rumah;
Syurga rumah ku.

Sisi Jurus’lamat;
Syurga rumah ku!
Ku kan dimulia;
Syurga rumah ku!
Yang baik dan berkat,
M’reka yang ku kasih,
Akan ku berehat;
Syurga rumah ku.

Ku takkan merungut;
Syurga rumah ku!
Apa bahagian ku;
Syurga rumah ku!
Ku akan berdiri
Di tangan kanan Lord;
Syurga tanahair:
Syurga rumah ku.

Sunday, April 28, 2013

Jesus, Lord, I need Thy presence


(First line: Jesus Lord I need Thy presence)


Jesus, Lord, ku perlukan Mu,
Meniti hidup ini,
Tanpa Mu ku kesunyian,
Langkah ku senang goyah,
Jika Kau bersama ku,
Hidup ku aman, kudus.

Jesus, Lord, tunjuk hikmat Mu,
K’rana beban menekan,
Tanpa Mu ku amat bodoh,
Tak berdaya tanggungnya,
Jika Kau menasihat,
Ku jadi benar, lurus.

Jesus, Lord, b’ri ku kuasa Mu,
K’rana cobaan datang,
Tanpa Mu ku tak berdaya, 
Lemah hadapi musuh,
Jika Kau kuatkan ku,
Hidup ku menang s’lalu.

Jesus, Lord, pimpinlah daku,
Siang - awan, api - malam,
Tanpa nya ku jadi buta,
Meraba cari jalan,
Jika Kau t’rus pimpin ku,
Kau sahaja ku ikut.

Jesus, Lord, kasih Mu lembut,
Keperluan ku terbesar,
Tanpa Mu angkuh dan marah,
Dari bibir ku jatuh,
Jika kasih Kau curah,
Hati ku penuh sayang.

Saturday, April 27, 2013

More about Jesus!


(First line: More about Jesus would I know)


Dalami Jesus ku mahu,
Kasih kurnia Nya tunjukkan,
Dalami kes'lamatan Nya,
Dalami kasih Nya 'tuk ku.

Dalami Jesus,
Dalami Jesus,
Dalami kes'lamatan Nya,
Dalami kasih Nya 'tuk ku.

Ingin lebih mengenal Nya,
Kehendak kudus Nya faham,
Roh Tuhan jadi Pengajar,
Bawa hal Kristus pada ku.

Dalam Firman melihat Nya,
Dengan Dia ku berhubung,
Tiap ayat Dia bersuara,
Jadi punyaan bagi ku.

Dalami Jesus di Takhta,
Kaya muli-a Dia punya,
Kerajaan Nya 'dah pasti,
Put'ra Damai, Dia, ku nanti. 

Friday, April 26, 2013

Great is Thy Faithfulness


(First line: Great is Thy Faithfulness, O God my Father)


"Besar Kesetia'n Mu", Tuhan Bapa ku,
Tiada bayangan ubah dengan Mu,
Kau masih sama, Kasih Mu abadi,
Bagai Kau dulu, juga selama.

"Besar Kesetia'n Mu!" "Besar Kesetia'n Mu!"
Tiap pagi, ku lihat rahmat Mu,
S'gala ku perlu, tangan Mu bekalkan,
"Besar Kesetia'n Mu," Lord pada ku!

Berlalu musim semai dan tuai,
Mentari, bulan, bintang bersama
Berkali menyaksi dengan ciptaan
Kesetia'n besar Mu, rahmat, kasih.

Ampun 'tuk dosa, dan damai abadi,
Kehadiran Mu hibur dan pimpin,
Kekuatan kini dan harapan esok,
S'gala berkat dan beribu kurnia. 

Thursday, April 25, 2013

Jesus! Source of Life eternal


(First line: Jesus! Source of Life eternal…)


JESUS! Sumber hidup kekal,
Jesus! Pengarang nafas
Dia mengatasi maut
Dengan ke-matian Nya.
Kau melalui sengsara
Untuk selamatkan kami:
        Beribu-ribu pujian,
       Lord Mulia, buat Mu.

Anak Tuhan yang menanggung
Hina, cacian dahsyat;
Untuk kami Raja Mulia,
Pakai mahkota duri:
Mati Mu bebaskan kami
Dari dosa ‘tuk s’lamanya:
        Beribu-ribu pujian,
       Lord Mulia, buat Mu.

Semua hinaan manusia,
Kau tanggung dengan sabar;
Sengat maut tak sepahit
Demi menebus kami.
Hebatnya kerendahan Mu
Untuk selamatkan kami:
        Beribu-ribu pujian,
       Lord Mulia, buat Mu.

Puji, sembah dari hati,
Jurus’lamat bagi Mu;
‘Tuk hidup Mu penghinaan,
Maut Mu, kita hidup.
Sengsara yang Kau tanggungi,
Bahagia yang kau dapatkan:
        Selamanya tema kami
        Bersyukur, Lord, pada Mu.

Wednesday, April 24, 2013

To God be the glory


(First line: To God be the glory great things He hath done)


Mulia pada Tuhan, hebat kerja Nya!
Kasih Nya ‘tuk dunia beri Anak Nya;
Yang serah nyawa Nya 
‘Tuk tebus dosa,
Buka pintu hidup ‘tuk semua masuk.

Pujilah! Pujilah! 
Tuhan yang berkuasa!
Pujilah! Pujilah!
UmatNya bergirang!
Datang pada Bapa melalui Jesus,
Pujilah Dia atas kerja hebatNya!

Tebusan sempurna; tebusan darah;
Pada yang percaya Tuhan berjanji,
Pendosa keji yang amat percaya,
T’rima ampun Jesus ‘tika percaya.

Hebat ajaran Nya, hebat kerja Nya,
Besar pujian kita melalui Jesus,
Tapi lebih tinggi, suci dan besar,
Kagum kita bila bertemu Jesus!

Tuesday, April 23, 2013

Draw me nearer blessed Lord


(First line: I am Thine O Lord, I have heard Thy voice)


Ku punyaan Lord, suara injil Mu,
B'ritahu ku kasih Mu;
Tapi ingin ku bangkit beriman,
'Tuk dekat kepada Mu.

Dekatkan ku, pada salib Mu,
Di mana Kau t'lah mati,
Dekatkan ku, dekat, dekat Mu O Lord,
Ke sisi berharga Mu.

Sucikanlah ku, pada kerja Mu,
Dengan kuasa kurnia Mu,
Biarlah jiwa ku teguh mengharap,
Kehendak Mu pimpin ku.

Sungguh gembira mana ketika,
Ku luangkan dengan Mu,
Berlutut doa dengan Mu Tuhan, 
Berhubung bagai kawan.

Dalamnya kasih belum ku tahu,
Sehingga hari mulia,
Tingginya girang belum ku capai,
Hingga saat rehat Mu. 

Monday, April 22, 2013

Trust and Obey


(First line: When we walk with the Lord, in the light of His word)


Berjalan dengan Tuhan,
Dalam terang Firman Nya,
Jalan kita Dia muliakan,
Bila buat kehendakNya,
Dia diam dalam kita,
Dan mereka yang yakin dan taat.

Yakin dan taat,
Sebab tiada cara lain,
‘Tuk gembira dalam Jesus,
Hanya yakin dan taat.

Bayangan tak ‘kan muncul,
Tiada mendung di langit,
SenyumNya mengusir mereka,
Tiada ragu dan takut,
Tiada keluh dan tangis,
Selagi ku yakin dan taat.

Tapi ku tak ‘kan dapat,
Girang penuh kasih Nya,
Hingga ku serahkan semua,
Pertolongan dari Nya,
Sukacita dari Nya,
Untuk m’reka yang yakin dan taat.

Pers’kutuan yang manis,
Di kaki Nya ku duduk,
Atau bila jalan dengan Nya,
Dia kata, ku buat,
Dia hantar, ku pergi,
Tiada takut, hanya yakin dan taat. 

Sunday, April 21, 2013

There is a fountain filled with blood


(First line: There is a fountain filled with blood)


Ada satu Mata Air,
Penuh darah Immanuel,
Pendosa yang terjun dalam nya,
Hilang s’gala dosa.

Penyamun gembira melihat,
Mata Air pada hari nya,
Di situ pun ku, sejahat nya,
Cuci s’gala dosa ku.

Anak Domba! Darah mahal Mu,
Tak ‘kan hilang kuasa nya,
Sehingga Jemaah Tuhan,
Dis’lamatkan, s’lamanya.

Sejak ku lihat dengan iman,
Aliran yang menyembuh ku,
Kasih hebat Tuhan tema ku,
Untuk s’lama-lama.

Kelak, dalam lagu yang mulia,
Ku lagukan kuasa s’lamat Mu,
Dengan semua di syurga nanti,
Ku kibarkan panji ku.

Lord, ‘Kau telah sediakan ku,
Walau ku tidak layak,
Untuk ku hadiah yang ditebus,
Kecapi emas bagi ku.

Ia direka untuk s’lamanya,
Untuk ku membunyikan,
Lagu di t’linga Tuhan Bapa,
Hanyalah Nama Mu!

Saturday, April 20, 2013

Jesus loves me this I know


(First line: Jesus loves me this I know)


Jesus dari rumah Nya,
Turun ke dunia ini,
Untuk mati di salib,
Agar ku jadi bebas.

Jesus kasih ku!
Jesus kasih ku!
Jesus kasih ku!
Firman b’ritahu ku.

Ku lihat Nya di salib,
Sengsara, Tumpah darah,
Tanggung Murka bagi ku,
O kasih hebat ‘tuk ku!

Jesus mati di salib,
Jika harap pada Nya,
Erti ku diampuni,
Ku putih bagai salji!


Friday, April 19, 2013

Lord Jesus, I love Thee


(First line: Lord Jesus I love Thee, I know Thou art mine)


Lord Jesus, ku kasih Mu,
Engkau milik ku,
Batu ku, Pelindung ku,
Keyakinan ku,
Penebus penuh kasih,
Lagu ku ‘kan jadi,
Engkau harus dipuji,
Lord Jesus, Engkau!

Ku kasih Mu sebab,
Kau dulu kasih ku,
Dan tebus dosa ku,
Di salib Calvary,
Ku kasih Mu kerana,
Pakai mahkota duri,
Engkau harus dipuji,
Lord Jesus, Engkau!

Ku kasih Mu dalam-
Hidup dan mati,
Dan puji Mu selagi,
Nafas Kau beri,
Dan berlagu sehingga,
Maut ku lalui,
Engkau harus dipuji,
Lord Jesus, Engkau! 

Di pagi yang cerah,
Bila Kau datang,
Kita akan diangkat ke-
Rumah Bapa,
Ku ‘kan jadi bagai Mu,
Dan berlagu nyaring,
Engkau harus dipuji,
Lord Jesus, Engkau!

Thursday, April 18, 2013

He leadeth me!


(First line: He leadeth me, O blessed thought)


“Dia pimpin ku”! Oh berkatnya,
Oh firman syurga yang aman,
Apa ku buat, di mana jua,
Masih, tangan Tuhan pimpin ku!

Dia pimpin ku! Dia pimpin ku!
Dengan tangan Nya, pimpin ku!
Pengikut setia ku jadi,
Sebab tangan Nya pimpin ku!

Pada masa paling gelap,
Juga bila semua cerah,
Air tenang, laut gelora,
Masih, tangan Tuhan pimpin ku!

Pada tangan Mu ku serah,
Tiada rungut atau takut,
Puas dalam apa jua,
Sebab Tuhan ku memimpin ku.

Bila kerja ku selesai,
Dengan kasih kurnia, ku menang,
Maut pun tidak ku takut,
Sebab di Jordan pun 
Tuhan pimpin ku!


Wednesday, April 17, 2013

Ye must be born again!

(First line: A ruler once came to Jesus by night)

Tune: "Ye must be born again!"


S'orang pemimpin datang pada Jesus,
Menanya jalan terang, kes'lamatan;
Jawab Tuan dengan kata yang jelas,
"Mesti dilahir s'mula!"

"Mesti dilahir s'mula!"
"Mesti dilahir s'mula!"
Aku benar b'ritahu pada mu,
"Mesti dilahir s'mula!" 

Anak-anak man'sia marilah dengar,
Kata penting Lord Jesus pada semua,
Janganlah s'kali ia diper-sia-kan:
"Mesti dilahir s'mula!"

Kamu yang ingin dapat masuk syurga,
Dan nyanyi dengan semua yang dis'lamat,
Jika kau inginkan hidup yang kekal,
"Mesti dilahir s'mula!" 

Tuesday, April 16, 2013

And can it be


(First line: And can it be that I should gain an interest in the Saviour's blood)


Dan bolehkah aku  mendapat
Minat dalam darah Jurus’lamat ku?
Mati ‘tuk ku yang menyakiti Nya?
Untuk ku Di-a masuk maut;
Kasih hebat! Be-n-arkah ya-ng
Engk-au Tuh-an mat-i untuk ku?

Dia tinggalkan Takhta Bapa mulia,
Kas-ih k-urnia tidak terhingga,
Rendahkan Diri, tumpahkan darah;
Dan mati unt-uk bangsa Adam;
Kasih-ampun! Pe-n-uh  su-ngg-uh:
O Tu-han k-u  menju-mpai ku!

Lama sudah ku di-belenggu,
Dala-m d-osa dan kegelapan;
Mata Mu be-ri Terang Hidup,
Penjar-a menyal-a dengan terang;
Rantai putus! H-ati  be-b-as!
Ak-u bang-un, dan me-ngikut Mu!

Monday, April 15, 2013

Blessed Assurance


(First line: Blessed assurance Jesus is mine)


Yakin Berkat - Jesus milik ku,
Dicuci dalam darah berharga,
Waris s’lamat, tebusan Tuhan,
Lahir dari Roh, milik Tuhan.

Ini kisah ku dan lagu ku,
Puji Jurus’lamat sentiasa....

Girang sempurna, girang berkat,
Pengangkatan ku teramat jelas,
Malaikat turun bawa khabar-
Laungan ampun berserta kasih.

Taat sempurna, semua aman,
Berkat dan girang bersama Tuhan,
Jaga dan tunggu kedatangan Nya,
Di penuhi dengan kasih Nya.

Sunday, April 14, 2013

I will sing the Wondrous Story


(First line: I will sing the wondrous story of the Christ Who died for me)

Tune: "Gathered by the crystal sea"

Ku ‘kan nyanyi cerita indah,
Jesus mati un-tuk ku,
Dia tinggalkan rumah di syurga,
Ke salib di Calvary.

Ku lagukan cerita indah,
Jesus ma-ti untuk ku,
Bersama orang kudus di syurga-,
Berkumpul di laut kristal.

Aku sesat, Jesus jumpai ku-
Jumpa domba yang sesat,
Tangan kasihNya memeluk ku,
Bawa ku balik pada Nya.

Ku sakit: Jesus menyembuh ku-
Lesu sebab sering jatuh,
Ku buta, takut merasuk ku,
Tapi Dia t’lah bebaskan ku.

Hari gelap masih ku alami,
Sengsara sering di rasa,
Tapi Jurus’lamat bersama ku,
Tangan Nya memimpin aku.

Akan Dia menjaga aku,
Hingga ku sampai di sungai,
Dia ‘kan bawa ku dengan selamat,
Berjumpa yang dikasihi.

Saturday, April 13, 2013

The love that Jesus had for me


(First line: The Love that Jesus had for me, to suffer on the cruel tree)

Tune: His love is more than tongue can tell

Kasih Jesus untuk ku,
Sengsara di kayu salib,
Agar ku boleh ditebu-s,
Tak terkata lidah ku!

KasihNya tidak terhingga!
KasihNya tidak terhingga!
Kasih Jesus untuk ku-
Tak terkata lidah ku!

Kepahitan yang ditanggung,
Mahkota duri dipakai,
Agar aku hidup selamanya,
Tak terkata lidah ku!

Keamanan di dalam Nya,
Merayu di takhta Tuhan,
Merit darah yang berharga-,
Tak terkata lidah ku!

Girang bila di sisi Nya,
Rehat, bebas dari takut,
Harapan dalam Nya cerah, jelas,
Tak terkata lidah Ku!

Friday, April 12, 2013

Man of Sorrows


(First line: Man of Sorrows What a name)

Tune: Man of Sorrows

“Orang Sengsara!” nama Nya,
Anak Tuhan yang datang,
Selamatkan pendosa,
Hallelujah! Jurus’lamatku!

Tanggung hina dan cerca,
Di tempatku dihukum,
Tumpah darah untuk ku,
Hallelujah! Jurus’lamatku!

Bersalah, keji kami,
Domba Tuhan, Dia suci,
Penebusan s’penuhnya,
Hallelujah! Jurus’lamatku!

“Diangkat” untuk mati,
“Sudah s’lesai” jeritNya,
Kini disanjung tinggi,
Hallelujah! Jurus’lamatku!

Dia datang, Tuhan kita,
Bawa pulang bersamaNya,
Akan kita nyanyikan:
Hallelujah! Jurus’lamatku!

Thursday, April 11, 2013

Wonderful Words of Life


(First line: Sing them over again to me)

Tune: "Wonderful words of Life"

Nyanyikan sekali lagi,
Firman Hidup indah,
Biar ku lihat kecantikan,
Firman Hidup indah,
Firman yang amat mulia,
Ajar ku keimanan,

Firman indah, istimewa,
Firman suci Tuhan...

Kristus Yang Berberkat b'rikan,
Firman Hidup indah,
Dengarkanlah O pendosa,
Firman Hidup indah,
Diberi dengan rela,
Jemput kita ke syurga.

Panggilan Injil yang manis,
Firman Hidup indah,
Tawarkan ampun dan aman,
Firman Hidup indah,
Jesus lah Penyelamat,
Berberkat selamanya.

Wednesday, April 10, 2013

Jesus died for me!


(First line: Down from the glory the Saviour came)

Tune: "Jesus died for me"

Dari syurga Penyelamat datang,
Ke salib dan maut yang keji,
Dengan kagum aku berseru,
Mati untuk ku.

Jesus mati untuk ku, 
Jesus mati untuk ku,
Kemegahan ku dan lagu ku,
Mati untuk ku.

Di salib jadi Pengganti ku,
Dengan Darah Nya menebus ku,
Mati untuk dosa keji ku,
Mati untuk ku.

Kini Dia mengINJILI mu,
Khabar s’lamat dan pengampunan,
Dia yang percaya ‘kan berlagu,
Mati untuk ku.


Tuesday, April 9, 2013

When I survey the wondrous cross


(First line: When I survey the wondrous cross)

Tune: "When I survey"

Bila ku renung Salib Indah,
Tempat Raja Mulia mati,
Semua untung ku kira hilang,
Dan membenci segala angkuh ku.

Jangan, O Tuhan, aku megah,
Hanya dalam Salib Kristus Lord ku,
Semua tarikan dunia ini,
Ku korbankan pada darahNya.

Lihat k’pala, tangan, kaki Nya,
Sengsara, kasih b’sama mengalir,
Tak pernah kasih sehebat ini!
Tak pernah duri sekaya ini!

Jika s’gala dunia milik ku,
Amat kecil pemberian pada Nya,
Kasih hebat, kasih tinggi Tuhan,
Tuntut s’gala hati, hidup ku.

Monday, April 8, 2013

The Gospel of Thy Grace my stubborn heart has won


(First line: The Gospel of Thy Grace my stubborn heart has won)

Tune: "The Gospel of Thy Grace"

Injil Kasih Kurnia Mu,
Menawan hati degil ku,
Tuhan kasih dunia,
Kurniakan AnakNya,
“Barangsiapa ‘kan percaya-
‘Kan terima hidup kekal”

Ular yang diangkat,
Beri penyembuhan,
Jadi Jesus di salib,
Seru ku lihat Nya!
“Barangsiapa ‘kan percaya-
‘Kan terima hidup kekal”

“Maut pada pendosa”
Itu hukuman ku,
Ku tuju neraka,
Tapi Firman kata:
“Barangsiapa ‘kan percaya-
‘Kan terima hidup kekal”

Bukan untuk menghukum,
“Man’sia S’ngsara” datang,
Tapi ‘tuk s’lamatkan
Dunia yang berdosa!
“Barangsiapa ‘kan percaya-
‘Kan terima hidup kekal”

Sunday, April 7, 2013

O Happy day! When Jesus washed my sins away


(First line: O Happy day! that fixed my choice...)


Hari riang! bila aku
Percaya pada Mu Tuhan
Hati ku bersukacita
Ingin aku beritakan.

Hari riang! Hari riang!
Jesus ‘dah cuci dosa ku!
Dia ajar ku doa s’lalu
Hidup gembira sentiasa
Hari riang! Hari riang!
Jesus ‘dah cuci dosa ku!

Penebusan sudah tamat!
Kini ku milik Tuhan ku
Dia bawa ku, aku ikut
Tertarik dengan suara Nya.

Kini hati ku ‘dah aman
Tumpuannya pada Tuhan
Tidak akan tinggalkan Nya
Sungguh berkat bersama Nya

Sejak ku harap pada Nya
Hingga ke saat akhirnya
Akan ku puji Tuhan Ku
K’rana pertalian berkat.

Saturday, April 6, 2013

What a Friend we have in Jesus


(First line: What a Friend we have in Jesus)

Tune: "What a friend"

Kawan setia kita Jesus
Dosa kita Dia tanggung!
Sungguh istimewa s’kali
Bawa doa pada Nya!
Oh keamanan tiada!
Oh sengsara ditanggung!
Sebab kita tidak bawa
Doa kita pada Nya.

Adakah kita cobaan?
Godaan, kesusahan?
Tidak harus kita lemah
Doalah pada Tuhan
Kawan setia tiada lain
Kongsi sengsara kita
Jesus tahu kita lemah
Doalah pada Tuhan

Adakah kita berbeban?
Penuh dengan bimbang?
Jurus’lamat tempat lindung
Doalah pada Tuhan
Kawan benci tinggalkan mu?
Doalah pada Tuhan
Tangan Nya akan menjaga 
Akan kau dapat tenang. 

At the cross! Where I first saw the light


(First line: I’m not ashamed to own my Lord)


Tidak malu m’ngaku Tuhan
Pertahankan sebab Nya
Kekalkan mulia Firman Nya
Kemuliaan salib Nya

Di salib! Di salib!
Ku mula lihat terang
Beban hatiku disingkirkan 
Terima penglihatan 
melalui iman
S’karang ku gembira s’tiap hari

Jesus, Lord ku, Nama Dia
Itulah keyakinan ku
Tak’kan Dia kecewakan
Tak’kan harapanku hilang

Janji Dia tetap kukuh
Dia boleh pelihara
Yang diserah ke tangan Nya
Hingga masa tentu

Akan Dia memiliki
Nama tak bernilai ku
Di depan muka Bapa Nya
Di Jerusalem Baru.